Liên lạc với chúng tôi:

.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Phát Tin

188 C Lê Văn Sỹ, Phường 10,  Quận Phú Nhuận

Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại & Fax: 08 3 991 0589

M S T :  0 3 0 5 7 1 2 4 6 7

Người đại diện:  Bạch Xuân Sơn

H P :  0 9 0 3 1 3 8 3 4 5

Back to top